Bygg

Här kan ni läsa om våra olika tjänster nybyggnation, om- och tillbyggnation samt renoveringar. Klicka på tjänsten nedan för mer info.

Nybyggnation

Bygga nytt? Då har ni nog redan börjat inse vilken känsla det kan vara att bygga sig ett eget hus från grunden. Det är en mycket stor händelse i ens liv och då man förhoppningsvis ska bo i sitt nya hus resten av sitt liv är det väldigt mycket att tänka på, både före och under byggtiden.

Med ett väletablerat nätverk av hantverkare och sakkunniga kan ett färdigt koncept erbjudas med projektledning från framtagnade av erfordliga myndighetshandlingar till slutfört projekt.

Om- och tillbyggnad

Om man är trångbodd men ändå trivs med sin villa kan en tillbyggnad vara lösningen. Man kan bygga till både på höjden, bredden och längden, beroende på vilken hustyp du har. Vi erbjuder smakfulla, spännande och funktionella tillbyggnader.

Kontrollera med Stadsbyggnadskontoret att du får bygga till, innan du börjar skissa. Inom tättbebyggt område kan det finnas vissa begränsningar man måste ta hänsyn till. En tillbyggnad kräver alltid bygglov.

Renoveringar

Vi utför det mesta från golvbyten, köksbyten i privata hem till större renoveringar av fastigheter. Med ett brett kunnande och väl utvecklat kontaktnät kan vi åta oss så gott som alla arbeten med bibehållet bra resultat samt att kostnaden hålls nere.

Våra kompetenta hantverkare utför arbeten inom bl.a. snickeri, el och vvs, Kort sagt allt du kan tänka dig. Vi är flexibla under arbetet och tar stor hänsyn till dina synpunkter.

Kontakta oss idag

Vår flexibilitet och kompetens gör det lätt för dig som kund att få dina önskemål och krav tillgodosedda oavsett projektets omfattning. Vår ambition är alltid att förverkliga våra kunders drömmar och visioner.